#

Quốc hội khóa XIV đã sửa đổi, bổ sung nhiều đạo luật quan trọng phục vụ công tác cải cách tư pháp và phòng, chống tội phạm

(Pháp lý) – Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV( 2016 – 2021) có nhiều đổi mới với những dấu ấn đậm nét, được cử tri cả nước đánh giá rất cao. Đặc biệt, Quốc hội Khoá XIV đã sửa đổi,...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin