Bàn về quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong BLHS 2015

Kể từ khi BLHS năm 2015 được ban hành, cho đến nay vẫn chưa có pháp nhân thương mại nào bị đưa ra xét xử tại tòa án. Với tình trạng pháp nhân vi phạm pháp luật như hiện nay...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin