#

Hội thảo khoa học về thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng tại TP HCM

Ngày 26/5/2022, VKSND TP HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá các biện pháp, hình thức thu hồi tài sản đạt hiệu quả cao trong các giai đoạn tố tụng hình sự và thi hành án dân sự của các vụ án kinh tế, tham nhũng tại TP HCM”.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin