Hội thảo khoa học về rủi ro kiểm toán trong các học phần kiểm toán

( Pháp lý). Ngày 9/8/2020 tại khoa Kế toán trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học về rủi ro kiểm toán trong các hoc phần kiểm toán. Hội thảo do...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin