#

Bộ Tư pháp đang rà soát, đánh giá Bộ luật Hình sự để đề xuất biện pháp xử lý phù hợp

Ngày 21/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020, thảo luận và nhất trí với tờ trình. Trong...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin