Một số bất cập trong quy định về thi hành án treo

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. Đây cũng là nội dung thể hiện sự khoan hồng của Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù, nhằm bảo đảm tối đa...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin