Pháp luật tố tụng hành chính một số nước trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý) - Xét xử hành chính là một lĩnh vực không mới ở Việt Nam nhưng trên thế giới nó cũng đã có lịch sử tồn tại gần hai trăm năm (điển hình là ở Pháp). Và thực tiễn...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin