Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân và câu chuyện “cổ tích” tại thung lũng Quy Hòa

(Pháp lý) - Hơn 10 năm trước, hưởng ứng lời hiệu triệu của Đảng và Nhà nước, GS Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cùng phu nhân GS Lê Kim Ngọc từ nước...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin