#

Nguyên Chủ tịch Nước - Đại tướng Lê Đức Anh: Người minh oan và soi tỏ nhiều sự thật

(Pháp lý) - Ngày 22/4/2019, nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh qua đời. Đất nước và nhân dân Việt Nam đã khuất đi một cây đại thụ… Sinh thời, cuộc đời hoạt động của Ông đã để lại nhiều...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin