#

Điều đặc biệt ở những nữ Nhà báo, Nhà sản xuất phim có ảnh hưởng nhất Việt Nam

(Pháp lý) - Nhà báo Tạ Bích Loan nói “nếu không làm truyền hình thì tôi sẽ về trồng rau”…; Nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc nghĩ đơn giản về cuộc sống “phụ nữ chúng tôi vui vẻ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin