Bí thư tỉnh Bình Dương: Đôi lúc phải chấp nhận 'xé rào' để phát triển

“Chúng ta phải chấp nhận có những vấn đề phải “xé rào”, nhưng sự chấp nhận này phải được đánh giá một cách khách quan, công minh thì các lãnh đạo địa phương mới có thể mạnh dạn tiến hành”,...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin