#

Quốc hội đang họp bàn về dự thảo Luật báo chí, nhà báo liên tiếp bị hành hung?

Quốc hội đang họp bàn về dự thảo Luật báo chí sửa đổi, trong khi nhà báo liên tiếp bị hành hung ngay giữa thủ đô là rất nghiêm trọng. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của Luật sư...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin