Đừng đặt Quốc hội vào chuyện đã rồi

Bội chi ngân sách nhà nước là căn bệnh kinh niên của VN, hệ quả của việc vung tay quá trán, kỷ luật tài khóa lỏng lẻo, vô trách nhiệm trong chi tiêu của các 
địa phương. Trong bối cảnh...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin