#

Nhìn lại công tác chống tham nhũng và hoạt động của các cơ quan tư pháp: Bên cạnh thành tích vẫn còn những hạn chế lớn

(Pháp lý) - Kỳ họp thứ 11 QH khóa XIII đã nghe báo cáo nhiệm kỳ 5 năm (2011-2016) của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC… Bên cạnh những thành tựu to lớn,...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin