#

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng

Theo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021) của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tội phạm về tham nhũng, chức vụ được phát hiện, khởi tố mới giảm. Đã khởi tố mới...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin