Nhận diện một số thủ đoạn phổ biến của tội phạm tham ô tài sản

(Pháp Lý) - Trong những năm qua, tội phạm tham ô tài sản đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng về tài sản của Nhà nước, của tập thể; mỗi một lĩnh vực khác nhau thì các đối tượng phạm tội sử dụng những phương thức, thủ đoạn khác nhau để thực hiện hành vi phạm tội.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin