Áp dụng án tử hình ở Việt Nam nhìn từ Công ước Quốc tế

Trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế về quyền con người, Việt Nam là một trong những quốc gia đã sớm tham gia Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị. Từ khi tham gia...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin