#

Mới: Quy chế kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự

VKSND Tối cao vừa có Quyết định 364/QĐ-VKSTC ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự. Quy chế này thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 567/QĐ-VKSTC năm 2012. Theo...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin