Xin lỗi người bị oan phải làm thành thực, xuất phát từ trong tâm

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc khi trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam về những điểm mới và việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin