Tịch thu tài sản bất minh... khi chưa có bản án hình sự?

(Pháp lý) - Tài sản lớn không chứng minh được nguồn gốc là tài sản bất minh và có thể bị tịch thu bằng khởi kiện dân sự khi chưa có bản án hình sự. Đó là một trong những...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin