Trao đổi - Góp ý

Nhiều 'đại án' có lượng tài sản lớn chưa được xử lý

08:58 13/07/2021

Lượng tài sản cần xử lý trong các đại án như Phan Văn Anh Vũ, Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn… rất lớn nhưng còn vướng mắc về quyền sở hữu dẫn đến khó khăn trong thi hành án dân...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin