Để môi trường kinh doanh minh bạch và tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng trong cả khu vực công, tư : Cần sửa đổi nhiều đạo luật quan trọng

(Pháp lý). Năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế - tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều vụ án kinh tế - tham nhũng đặc biệt lớn được xử lý nghiêm minh, kịp thời, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Kết quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục củng cố thêm niềm tin của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin