#

Ả Rập Saudi: Bắt giữ 143 nhân viên Chính phủ vì tham nhũng

Đây là kết quả sau 5.072 lượt kiểm tra mà cơ quan chức năng Ả Rập Saudi đã thực hiện trong tháng 2 vừa qua.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin