Từ vụ ngân hàng Silicon Valley của Mỹ phá sản: Tìm hiểu pháp luật và kinh nghiệm của một số nước trong việc bảo vệ người gửi tiền

(Pháp Lý). Nghiên cứu cho thấy, Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới đều xây dựng Luật bảo hiểm tiền gửi hoặc Luật bảo vệ người gửi tiền trước khi cho phép thành lập tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG). Theo đó, nhiều quy định pháp luật đồng thời với các giải pháp tài chính quan trọng được các nước áp dụng nhằm bảo vệ người gửi tiền và góp phần duy trì ổn định hệ thống tài chính ngân hàng.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin