THILOGI trở thành Thành viên của FIATA

Từ tháng 5/2024, THILOGI chính thức trở thành Thành viên của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận vận tải quốc tế (FIATA).

FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) được thành lập năm 1926, là tổ chức đại diện chính thức cho giới cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp toàn cầu với khoảng 40.000 thành viên tại hơn 150 quốc gia. FIATA cam kết đại diện cho lợi ích của các thành viên bằng cách tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới, các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức vận tải, các đối tác toàn cầu và chính phủ để thúc đẩy và bảo vệ lợi ích của forwarder (những cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ giao nhận vận chuyển cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa).

2-1715846583.jpg

Chứng nhận THILOGI là thành viên của FIATA

4-1715846828.jpg

FIATA là tổ chức đại diện chính thức cho giới cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp toàn cầu

Để trở thành thành viên của Hiệp hội vận tải lớn nhất thế giới này, THILOGI phải đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế do FIATA quy định, hoạt động chuyên nghiệp và uy tín. Gia nhập FIATA, THILOGI có thể mở rộng mạng lưới đối tác trong lĩnh vực logistics trên toàn cầu, tạo cơ hội mới về hợp tác và phát triển kinh doanh. Bên cạnh đó, THILOGI được trình bày quan điểm, đóng góp ý kiến, góp phần hình thành chính sách và tiêu chuẩn ngành; đồng thời nhân sự còn được tham gia vào các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của FIATA.

3-1715846584.jpg

Chứng nhận THILOGI là thành viên của WCA

Trước đó, vào tháng 4/2024, THILOGI cũng đã trở thành Thành viên của Liên minh hàng hóa thế giới (WCA) và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) vào năm 2021.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin