Làn sóng sa thải lao động trong lĩnh vực công nghệ dưới góc nhìn pháp luật lao động quốc tế

(Pháp lý) – Thời gian gần đây, ngành công nghệ Mỹ đã chứng kiến làn sóng sa thải người lao động với quy mô lớn chưa từng có. Sau mỗi quyết định sa thải là những rủi ro pháp lý tiềm ẩn mà doanh nghiệp phải đối mặt, khả năng cao bị kiện tụng và nghĩa vụ bồi thường cho người lao động do chính hành vi sa thải lao động gây ra. Phóng viên Pháp lý đã cùng chuyên gia có nghiên cứu pháp luật lao động Mỹ về vấn đề này.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin