#

Tây Ban Nha: Điều tra các hợp đồng COVID-19 bị cáo buộc tham nhũng liên quan đến nhiều bộ trưởng

Văn phòng Công tố của Tây Ban Nha cho biết, sẽ mở một cuộc điều tra sơ bộ về cáo buộc tham nhũng tại các công ty có liên quan đến nhiều bộ trưởng đã giành được các hợp đồng...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin