Tham gia chuỗi cung ứng thị trường chip vi mạch: Tập trung phát triển sản xuất chất bán dẫn trong nước

"Công nghiệp bán dẫn là ngành công nghiệp nền tảng. Không chỉ vậy, nó còn là ngành công nghiệp trọng yếu quốc gia trong vòng 30-50 năm tới", Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định trong chuyến thăm đầu xuân tại công ty FPT ngày 15/2/2024. Chiến lược này được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo năm 2023, với mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam có 50 nghìn kỹ sư thiết kế, hàng trăm nghìn kỹ sư, lao động kỹ thuật trong các ngành liên quan, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm về công nghiệp vi mạch bán dẫn với các hoạt động thiết kế, đóng gói và kiểm thử, hình thành hệ sinh thái vi mạch bán dẫn Việt Nam, phát triển hợp tác quốc tế qua việc tích cực tham gia vào chuỗi cung ứng thị trường vi mạch toàn cầu.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin