#

Pfizer và Moderna ước tính bỏ túi thêm tổng cộng 51 tỷ đô la trong năm 2022

Pfizer dự báo doanh thu vắc xin Covid là 32 tỷ đô la cho năm 2022, trong khi Moderna dự báo doanh thu ít nhất 19 tỷ đô la.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin