Chính sách ngoại thương 2023 của Ấn Độ: Các doanh nghiệp Việt Nam có thể hưởng lợi gì?

Chính sách Ngoại thương 2023 của Ấn Độ có hiệu lực từ ngày 01/4/2023. Các quy định trong chính sách được thực hiện nhằm khuyến khích xuất khẩu và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu đang hoạt động tại quốc gia này.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin