Thuế tối thiểu toàn cầu: Cơ hội hoàn thiện chính sách, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh

(Pháp lý) - Quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu được thực thi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh những thách thức lại là cơ hội. Đặc biệt chúng ta sẽ có cơ hội cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện pháp luật nhằm ngăn chặn chuyển giá, trốn thuế, phòng chống rửa tiền…

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin