Việt Nam đang sở hữu "vũ khí" thương mại để tăng tốc nền kinh tế

Việt Nam hiện là thành viên của một loạt hiệp định thương mại như AFTA, CPTPP, EVFTA…

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin