#

Anh tiếp tục điều tra hành vi thao túng thị trường của Google

Giám đốc điều hành của CMA lo ngại rằng Google đang lợi dụng vị trí trong lĩnh vực quảng cáo công nghệ để đẩy mạnh dịch vụ gây bất lợi cho đối thủ.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin