#

Các nhà đầu tư rút vốn khỏi Trung Quốc với quy mô chưa từng có tiền lệ

Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết ​các nhà đầu tư đã rút tiền ra khỏi Trung Quốc với quy mô chưa từng có tiền lệ kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine từ cuối tháng 2. Đây là thay đổi rất bất thường trong dòng vốn toàn cầu ở các thị trường mới nổi.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin