Đọc chuyên sâu

Coi COVID-19 là một bệnh đặc hữu: Chiến lược mới của các nước châu Âu

10:07 11/03/2022

Khi đại dịch COVID-19 lần đầu tiên được công bố, người Tây Ban Nha được lệnh phải ở nhà hơn ba tháng. Trong nhiều tuần, họ không được phép ra ngoài dù chỉ để tập thể dục. Trẻ em bị cấm đến các sân chơi, và nền kinh tế hầu như ngừng hoạt động.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin