#

Tình trạng bong bóng tài sản có thể mang lại rủi ro cho hệ thống tín dụng và hoạt động kinh tế

Điều này được đề cập trong báo cáo kinh tế vĩ mô quý 1/2021 vừa được Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) công bố. Tình trạng bong bóng tài sản có thể mang lại rủi ro cho...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin