Đọc chuyên sâu

Chuẩn bị chính sách hậu đại dịch cho một số ngành ở Việt Nam

16:44 24/08/2021

Khi Việt Nam đang tìm cách phục hồi nền kinh tế của mình, ngoài việc hỗ trợ các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, thì việc đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng mới...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin