#

Từ các vụ án lớn điều tra, xét xử năm 2020: Cấp thiết “bịt” các lỗ hổng của pháp luật về Đấu thầu, Đất đai...

(Pháp lý) - Nghiên cứu từ thực tế nhiều vụ án lớn đã xảy ra cho thấy việc thiếu quy định về cơ chế giám sát cơ quan quản lý thầu, nhà thầu… cho đến những bất cập, thiếu minh...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin