#

Vaccine ngừa COVID-19: Từ tiếp cận công bằng đến sử dụng hiệu quả

Nguồn cung tăng lên, nhưng việc phụ thuộc chủ yếu vào cơ chế tài trợ hay hoạt động sản xuất vaccine chỉ tập trung ở một số nước và khu vực khiến các nước thu nhập thấp luôn ở thế...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin