Tác động tiêu cực của đại dịch COVID 19- Bài 1: Đời sống, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Theo Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), đến tháng 6/2020, có 7,8 triệu lao động mất việc, phải nghỉ luân phiên, giãn việc. Cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin