#

Điểm khác biệt của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Việc doanh nghiệp áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa có rất nhiều ưu điểm và mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, mối lo ngại về tình trạng gian lận, giả mạo xuất xứ vẫn...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin