"Mong Thủ tướng mới có lời tuyên thệ thể hiện quyết tâm phòng chống tham nhũng!"

“Cần có đánh giá thẳng thắn về tham nhũng, lãng phí trong 5 năm qua và 5 năm sắp tới và cần có giải pháp đồng bộ thực hiện với quyết tâm cao hơn. Tôi mong Thủ tướng Chính phủ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin