#

Xuất sắc bị tinh giản, yếu kém thì được giữ lại

"Nhiều trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bị đưa vào đối tượng tinh giản biên chế trong khi có người không hoàn thành thì nằm ngoài danh sách", Thứ trưởng Bộ Nội vụ thông tin. Ngày 12/1, Bộ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin