#

Cần luật hóa quy định Chủ tịch nước triệu tập Chính phủ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị có báo cáo tổng quát hơn để thấy rõ vai trò của Chủ tịch nước cũng như luật hóa quyền hạn theo quy định của Hiến pháp.  Chiều 19/2, tại phần thảo...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin