#

Băn khoăn việc thêm chức danh Giám đốc, Tổng giám đốc cơ quan báo chí

Ông Nguyễn Văn Chương - Phó Tổng biên tập báo Pháp luật TPHCM cho rằng việc dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) thiết kế thêm chức danh Giám đốc, Tổng giám đốc cơ quan báo chí sẽ làm tăng...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin