#

Tòa án cần quan tâm những vấn đề bức xúc của xã hội để đẩy nhanh xét xử

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lưu ý nội dung trên tại cuộc làm việc với lãnh đạo TANDTC để đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác diễn ra chiều nay (18/4). Thủ tướng Nguyễn Xuân...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin