#

Khó xử lý tài sản của doanh nghiệp phải thi hành án

Các vụ việc thi hành án liên quan đến doanh nghiệp (DN) theo các bản án kinh doanh, thương mại thường có giá trị tương đối lớn nên việc giải quyết dứt điểm các vụ việc này có ảnh hưởng...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin