Quyết sách dũng cảm ích nước, lợi dân

Thời gian gần đây, quyết định dừng nhiều dự án lớn cấp quốc gia được dư luận đồng tình. Tại nhiều địa phương, việc chính quyền rà soát, quyết định thu hồi những dự án không khả thi cũng khiến...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin