Sự kiện - Chính sách

Hiểu đúng về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

09:25 02/03/2018

Từ ngày 1-1-2018, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca... Liên quan đến thắc mắc của CNVC-LĐ về tiền...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin