#

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thường trực tỉnh ủy Cà Mau

Hội Luật gia tỉnh đã có những đóng góp nhất định trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương thông qua nhiều hoạt động.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin