Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm nhiều lãnh đạo ở Đà Nẵng, Thanh Hoá

Thanh tra Chính phủ đã đề nghị TP. Đà Nẵng kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và đào tạo, Chủ tịch quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang. Đối với UBND tỉnh...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin