#

Những Dự Luật quan trọng nào đối với cộng đồng doanh nghiệp sẽ được Quốc hội cho ý kiến và thông qua?

(Pháp lý) – Năm 2023 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, ngoài sự kỳ vọng các chính sách điều hành linh hoạt, kịp thời và hiệu quả từ phía Chính phủ để ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, cộng đồng doanh nghiệp còn trông đợi rất nhiều vào các dự án luật dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua. Trong đó có nhiều dự án luật quan trọng có tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp như: Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi),...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin