#

Chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội từ ngày 1-7

Tăng lương tối thiểu vùng, tăng mức tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH tối thiểu … là những chính sách mới nổi bật mà người lao động và người sử dụng lao động cần biết từ 1-7.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin