Sự kiện - Chính sách

Những đóng góp nổi bật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

12 phút trước

Chiều buồn ngày 19/7/2024, trời đổ mưa, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta rơi lệ vì đau buồn và tiếc thương vô hạn trước sự ra đi mãi mãi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người Cộng sản chân chính, “Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân”.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin