#

Tăng cường giao dịch điện tử trong thanh tra, kiểm tra thuế

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế trong bối cảnh yêu cầu đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin