Pháp lý và Kinh doanh

Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để thúc đẩy hoạt động đấu giá tài sản

17:18 27/09/2023

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản hiện hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin