#

Phải lập hóa đơn riêng mới được giảm thuế VAT, Bộ Tài chính nói sẽ sửa

Bộ Tài chính đề xuất chỉnh sửa một số quy định nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp phải lập nhiều hóa đơn riêng với từng loại hàng hóa mới được giảm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin