#

Lãng phí đất đai, sử dụng sai mục đích xảy ra ở hầu hết địa phương

Đó là nhận định của Đoàn Giám sát tối cao của Quốc hội. Nhận định rằng: Số lượng, diện tích đất đai chưa sử dụng, để lãng phí, hoang hóa hoặc sử dụng sai mục đích còn diễn ra ở hầu hết các địa phương; chậm thu hồi dự án không triển khai thực hiện.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin