#

Dự thảo quy định mới về giao dịch chứng khoán từ năm 2022

Theo dự thảo quy định mới, dự kiến từ năm 2022, nhà quản lý sẽ áp dụng hình thức đình chỉ giao dịch chứng khoán và công khai các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên TTCK Việt...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin