Pháp lý và Kinh doanh

Những tác động tích cực của Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản mới đến hoạt động M&A

11:18 21/05/2024

(Pháp lý). Mua bán và sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực bất động sản từ trước đến nay vẫn luôn là một trong những hoạt động sôi động và được sự quan tâm, cũng như tham gia bởi nhiều nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế. Trong lĩnh vực này, các giao dịch M&A phần lớn bị điều chỉnh và chịu tác động từ Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản. Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Đất đai 2024. Cả hai đạo luật quan trọng này sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2025 và được cho là sẽ có tác động đáng kể tới hoạt động M&A trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin