#

Người lao động tại đơn vị phá sản còn nợ tiền BHXH được giải quyết chế độ BHXH thế nào?

Để đảm bảo giải quyết kịp thời quyền lợi bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động tại các Doanh nghiệp phá sản không đóng đủ tiền BHXH, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2802/BHXH-CSXH gửi...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin