Đấu giá cổ phiếu và những vấn đề pháp lý đặt ra

(Pháp Lý). Sau 27 năm đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều cung bậc thử thách và thăng trầm. Với đà phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, quy mô của thị trường được mở rộng lên một tầm cao mới với tốc độ nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ thì rất dễ xảy ra những sai phạm nghiêm trọng, trong đó có những sai phạm đến từ đấu giá cổ phiếu. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra cần phải xây dựng khung pháp lý về lĩnh vực này theo hướng tăng cường bảo vệ lợi ích của bên “yếu thế” là cổ đông, nhất là cổ đông nhỏ lẻ tại các công ty đại chúng theo thông lệ chung của thị trường chứng khoán quốc tế.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin