Những vấn đề pháp lý liên quan hoạt động chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại

(Pháp lý) - Tại báo cáo gửi Ủy ban Kinh tế Quốc hội hồi cuối tháng 4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đến nay đã trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc đối với 4 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt (CBBank, OceanBank, GP Bank và ngân hàng Đông Á). Vậy chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được pháp luật quy định như thế nào, quyền lợi của các bên giải quyết ra sao?...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin