#

Nghiên cứu từ hoạt động cho vay ngang hàng: Ưu điểm, bất cập và tiềm ẩn rủi ro nếu không có cơ chế pháp lý đầy đủ

(Pháp lý) – Nghiên cứu từ thực tiễn hoạt động cho vay ngang hàng ( P2P Lending) đang tồn tại trong bối cảnh chưa có hành lang pháp lý đầy đủ, có thể rút ra 4 rủi ro pháp lý (cho cả nhà đầu tư và người vay) khi tham gia vào mô hình này. Thực tiễn đòi hỏi tính cấp bách phải nhanh chóng ban hành hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động này.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin