Kiến nghị hoàn thiện chính sách thuế riêng với hoạt động chứng khoán phái sinh

(Pháp lý) – Từ vụ việc của Cty Yến Sào Hubnest xuất hoá đơn 34.000 tỷ cho giao dịch chứng khoán phái sinh, cho thấy bất cập trong chính sách thuế đối với hoạt động này. Do đó, cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu hoàn thiện nhằm khắc phục những bất cập khuyết thiếu của chính sách, góp phần tăng thu cho ngân sách, đồng thời phòng ngừa những gian lận, tiêu cực trong kinh doanh….

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin