Pháp lý và Kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước: Sẽ sửa đổi một số quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

10:00 26/12/2023

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 10/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin