#

Tài sản thất thoát trong cổ phần hoá, thoái vốn chủ yếu từ đất đai

Việc phê duyệt phương án sử dụng đất là nút thắt trong quá trình cổ phần hoá, thoái vốn. Đây cũng là nguyên nhân khiến hoạt động này diễn ra chậm chạp thời gian qua.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin