#

Thủ tướng “nhắc nhở” việc bán vốn nhà nước trên sàn chứng khoán

“Các cơ quan chức năng cần phối hợp làm tốt quá trình bán vốn doanh nghiệp nhà nước trên sàn chứng khoán, bảo đảm công khai, minh bạch, chống lợi ích nhóm, chống thất thoát tài sản nhà nước...” Thủ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin