#

Thanh tra đột xuất PVC

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra Tổng công ty Cổ phần xây dựng dầu khí Việt Nam (PVC) việc đầu tư, thực hiện các dự án tại doanh nghiệp này trong thời kỳ 2008-2013. Chiều 6/10, Phó tổng thanh...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin