Mỹ: Tranh cãi quanh dự luật chăm sóc sức khỏe mới

Ngày 9/3, hai ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ đã chấp thuận dự thảo Luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ (AHCA) - dự luật của đảng Cộng hòa - nhằm mở đường cho việc thay thế chương trình chăm sóc...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin