Australia: 50 năm bãi bỏ vĩnh viễn án tử hình

50 năm trước, Australia đã tiến hành án xử tử hình cuối cùng trong bối cảnh của dòng xoáy các cuộc biểu tình và áp lực chính trị. Nhưng theo phóng viên Jamie Duncan, án tử hình vẫn còn bám...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin