Kinh nghiệm pháp lý

Một số vấn đề cần lưu ý khi kí kết và thực thi hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine tại Việt Nam

22:13 20/08/2021

(Pháp Lý) - Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên chuyển giao công nghệ cho bên nhận công nghệ. Trong bối cảnh...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin