#

Phòng vệ thương mại trong EVFTA: Nắm vững cam kết để bảo vệ lợi ích chính đáng

Khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực, dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) giữa hai bên sẽ tăng nhanh, dẫn tới gia tăng số lượng vụ việc...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin