Ủy thác đầu tư và bài học cho nhà đầu tư khi pháp luật chưa hoàn thiện

(Pháp lý) - Các quy định về ủy thác đầu tư có thể là khái niệm còn khá mới trong hệ thống pháp luật tại Việt Nam, tuy nhiên nghiên cứu từ thực tế cho thấy hình thức ủy thác đầu tư đã trở nên khá phổ biến và cũng đã có không ít vụ kiện tranh chấp xảy ra để lại bài học đắt giá cho các nhà đầu tư.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin