Kinh nghiệm pháp lý

Trung Quốc thu hồi tài sản bất chính bị mang ra nước ngoài

12:37 22/09/2016

Thời gian tới Trung Quốc sẽ tăng cường các nỗ lực các nỗ lực để thu hồi tiền bị các quan tham nước này đánh cắp và đưa ra nước ngoài. Đây là một phần trong chiến dịch trấn áp...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin