Kinh nghiệm pháp lý

Hội thảo tham vấn “Những kinh nghiệm tốt về hành chính tư pháp nhằm tăng cường liêm chính của Tòa án”

08:29 24/07/2020

Sáng 23/7, TANDTC tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo Báo cáo “Những thực tiễn tốt về thủ tục hành chính tư pháp nhằm tăng cường tính liêm chính của Tòa án”, với sự phối hợp...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin