#

Minh bạch báo cáo tài chính: bài học pháp lý cho các doanh nghiệp niêm yết

(Pháp lý) – Theo dõi thị trường chứng khoán thời gian qua cho thấy, không ít trường doanh nghiệp niêm yết thiếu minh bạch trong thông tin báo cáo tài chính (BCTC) bị tổ chức kiểm toán không chấp nhận kiểm toán, từ chối đưa ra ý kiến hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ… dẫn đến việc doanh nghiệp bị phạt thậm chí bị huỷ niêm yết bắt buộc.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin