Đề xuất thời gian làm việc cho ĐBQH... "tranh luận hết thì thôi"

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kiến nghị để đảm bảo cho các đại biểu Quốc hội được phát biểu nhiều tại nghị trường Quốc hội mỗi kỳ họp, nên kéo dài thời gian làm việc cho các...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin