#

Nhóm G20 thành lập Trung tâm nghiên cứu chống tham nhũng

Theo tin từ Tân Hoa Xã, Trung tâm nghiên cứu chống tham nhũng, truy bắt tội phạm và thu hồi tài sản của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vừa chính...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin