Covid-19 có phải "điều kiện bất khả kháng" để hoãn trả nợ ngân hàng?

Dù không có nguồn thu do ảnh hưởng bởi Covid-19, nhưng nhiều cá nhân, doanh nghiệp vẫn đang phải gồng mình trả lãi ngân hàng mỗi tháng. Gồng mình trả lãi ngân hàng Hơn một năm dịch bệnh Covid-19 hoành...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin