#

Phòng, chống tham nhũng trong mua sắm thiết bị y tế phòng dịch: Kinh nghiệm của một số nước và tham khảo cho Việt Nam

(Pháp Lý) - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động kinh tế- xã hội thường nhật bị trì trệ, “đóng băng” và chuyển từ trạng thái động sang tĩnh. Đối ngược với trạng thái “đóng băng” này, thì...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin